Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 8 (1.790 секунди)

Участие на ДАНКА СТОЯНОВА в управлението на НПО

 

ОП

Д
Бъдеще за Никюп

: Никюп
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Представляващи: Йорданка Стоянова Атанасова
Членове на управителния орган: Йорданка Стоянова Атанасова, Станислав Иванов Атанасов, Анна Атанасова Стоянова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАНКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА, СТАНИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ, АННА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

 

ОП

В ЕВРОПА

: Дупница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Образование
Членове на управителния орган: ЙОРДАНКА СТОЯНОВА БОЖКОВА, СЛАВКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА, ЕЛЕОТОРА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАНКА СТОЯНОВА БОЖКОВА, СЛАВКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА, ЕЛЕОТОРА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА

 

ОП

КРУМЪ СТРАШНИЙ С ИЗПИСВАНЕ НА АНГЛИИЙСКИ ЕЗИК KRUM STRASHNII

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ СТИЛИЯНОВ, ЮЛИЯН ВЕНЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ, ЙОРДАНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, ИВАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ, ЛЮБОМИР АВРАМОВ ШАРЕНСКИ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ СТИЛИЯНОВ, ЮЛИЯН ВЕНЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ, ЙОРДАНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, ИВАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ, ЛЮБОМИР АВРАМОВ ШАРЕНСКИ

 

ОП

НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ, ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, ДАНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ, ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, ДАНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

 

ОП

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - РАДОМИР

: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Членове на управителния орган: ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГОГОВА, ПЕТЯ СТОЙЧЕВА КИРИЛОВА, ДАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА, ИВЕТА ЕВГЕНИЕВА КРУМОВА, МИХАИЛ АНГЕЛОВ АЛЕКСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГОГОВА, ПЕТЯ СТОЙЧЕВА КИРИЛОВА, ДАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА, ИВЕТА ЕВГЕНИЕВА КРУМОВА, МИХАИЛ АНГЕЛОВ АЛЕКСОВ

 

ОП

СЛЪНЦЕ 2014

: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Социални услуги
Членове на управителния орган: МИЛИЦА ЦОНЕВА КИРИЛОВА, ДИМИТРИНА БОРИСОВА ЦОНЕВА, ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛИЦА ЦОНЕВА КИРИЛОВА, ДИМИТРИНА БОРИСОВА ЦОНЕВА, ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ЗЕМЯ

: Бозвелийско
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ПЕТКО ХРИСТОВ ИВАНОВ, ВИОЛЕТА ТОДОРОВА СТАНКОВА, ВИКТОРИЯ НЕДЕЛЧЕВА БОЕВА, СТАНИСЛАВ ГЕОРРГИЕВ БАЛЕВ, ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА СТОЯНОВА, СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА, РАДОСЛАВКА СТОЯНОВА ХАРИЗАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТКО ХРИСТОВ ИВАНОВ, ВИОЛЕТА ТОДОРОВА СТАНКОВА, ВИКТОРИЯ НЕДЕЛЧЕВА БОЕВА, СТАНИСЛАВ ГЕОРРГИЕВ БАЛЕВ, ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА СТОЯНОВА, СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА, РАДОСЛАВКА СТОЯНОВА ХАРИЗАНОВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПЕТЪР БОНЕВ ПРИ ОУ ПЕТЪР БОНЕВ - ГР. ПЕРУЩИЦА

: Перущица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ДУШКА МИХАЙЛОВА МИНКОВА, ЙОРДАН АСЕНОВ ХРИСТЕВ, ЖАНА ГЕОРГИЕВА МАТОВА, РЕНИ ЖИВКОВА КОСЕВА, ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ЗЛАТКОВА, АТАНАС МАЛИНЧЕВ, ИВАН КОСТАДИНОВ АНАСТАСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДУШКА МИХАЙЛОВА МИНКОВА, ЙОРДАН АСЕНОВ ХРИСТЕВ, ЖАНА ГЕОРГИЕВА МАТОВА, РЕНИ ЖИВКОВА КОСЕВА, ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ЗЛАТКОВА, АТАНАС МАЛИНЧЕВ, ИВАН КОСТАДИНОВ АНАСТАСОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци