Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.551 секунди)

Участие на ДИМИТРИНА ГОГОВА в управлението на НПО

 

ОП

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - РАДОМИР

: Радомир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Членове на управителния орган: ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГОГОВА, ПЕТЯ СТОЙЧЕВА КИРИЛОВА, ДАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА, ИВЕТА ЕВГЕНИЕВА КРУМОВА, МИХАИЛ АНГЕЛОВ АЛЕКСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГОГОВА, ПЕТЯ СТОЙЧЕВА КИРИЛОВА, ДАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА, ИВЕТА ЕВГЕНИЕВА КРУМОВА, МИХАИЛ АНГЕЛОВ АЛЕКСОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци