Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.471 секунди)

Участие на ДИМИТЪР ТОТЕВ в управлението на НПО

 

ОП

БУЛГАРИАНА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВАЛЕРИЯ НИКОЛОВА ФОЛ, НИКОЛА СПАСОВ ИКОНОМОВ, СЛАВИЯ ГЕОРГИЕВА БЪРЛИЕВА- БЕКИРОВА, ДИМИТЪР ТОТЕВ МИНЕВ, РАДОСЛАВ ДИМОВ ПАВЛОВ, ВАСЯ НИКОЛОВА ВЕЛИНОВА, МАРИАНА КАМЕНОВА ДАМОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАЛЕРИЯ НИКОЛОВА ФОЛ, НИКОЛА СПАСОВ ИКОНОМОВ, СЛАВИЯ ГЕОРГИЕВА БЪРЛИЕВА- БЕКИРОВА, ДИМИТЪР ТОТЕВ МИНЕВ, РАДОСЛАВ ДИМОВ ПАВЛОВ, ВАСЯ НИКОЛОВА ВЕЛИНОВА, МАРИАНА КАМЕНОВА ДАМОВА

 

ОП

СОФИЙСКО ФИЛАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО " ПЕТКО В. КАРАИВАНОВ"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, БОЧКО СТОЯНОВ ЛАЧЕВ, АНГЕЛ ПЕТРОВ ДРАНДАРОВ, ДИМИТЪР ТОТЕВ МОНЕВ, ДЕЧО ХРИСТОВ ДЕЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, БОЧКО СТОЯНОВ ЛАЧЕВ, АНГЕЛ ПЕТРОВ ДРАНДАРОВ, ДИМИТЪР ТОТЕВ МОНЕВ, ДЕЧО ХРИСТОВ ДЕЧЕВ

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ КА-2 ФАЙТ КЛУБ

: Пловдив
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МИЛЕН НИКОЛОВ СТОЯНОВ, РУМЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ДИМИТЪР ТОТЕВ СТОЕНЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛЕН НИКОЛОВ СТОЯНОВ, РУМЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ДИМИТЪР ТОТЕВ СТОЕНЧЕВ

 

ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Гергана Делова Жулева
Членове на управителния орган: Гергана Жулева, Димитър Тотев, Павлина Петрова, Люба Ризова, Йорданка Ганчева, Петко Георгиев, Мариана Милошева-Круш, Невен Дилков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ, ЛЮБА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, МАРИАНА ХРИСТОВА МИЛОШЕВА-КРУШ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ МИТОВ СТОЙЧЕВ, ДЕЙВИД МАЙКЪЛ КРУШ, ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ МИТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци