Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.362 секунди)

Участие на ДИМО ЯНУШЕВ в управлението на НПО

 

ОП

ДИВИТО-АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

: Егълница
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДИМО ВЕСЕЛИНОВ ЯНУШЕВ, ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНУШЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМО ВЕСЕЛИНОВ ЯНУШЕВ, ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНУШЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци