Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.541 секунди)

Участие на Десислава Цонева в управлението на НПО

 

ОП

НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ

: Сухиндол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СТАНИМИР АНТОНИЕВ СТОЯНОВ, ДЕСИСЛАВА ЦОНЕВА ВИТАНОВА - СТОЯНОВА, ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ДИМОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТАНИМИР АНТОНИЕВ СТОЯНОВ, ДЕСИСЛАВА ЦОНЕВА ВИТАНОВА - СТОЯНОВА, ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ДИМОВ

 

ЧП

Д
Фондация Димитър Цонев

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Димитър Цонев
Членове на управителния орган: Димитър Цонев, Любо Стойков, Венелина Гочева, Цветанка Ризова, Росен Томов, Уляна Пръмова, Вяра Анкова, Десислава Цонева, Христо Мутафчиев

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - АЛОС

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ЛЮБЕН НИКОЛАЕВ КУЛЕЛИЕВ, ДОБРИН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ, ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ЦОНЕВА, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БОШНАКОВ, АНДРЕЙ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮБЕН НИКОЛАЕВ КУЛЕЛИЕВ, ДОБРИН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ, ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ЦОНЕВА, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БОШНАКОВ, АНДРЕЙ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци