Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.352 секунди)

Участие на Диана Хинова в управлението на НПО

 

ОП

За Справедливост

: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Диана Хинова
Членове на управителния орган: Диана Хинова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци