Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.697 секунди)

Участие на Димитринка Кирчева в управлението на НПО

 

ОП

Самотна майка

: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Йовка Тонева Славова, Димитринка Иванова Кирчева, Тонка Статева Славова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОВКА ТОНЕВА СЛАВОВА, ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КИРЧЕВА, ТОНКА СТАТЕВА СЛАВОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци