Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.291 секунди)

Участие на Динчер Якуб в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация Детство за децата

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Татяна Рулко -Георгиева-Председател
Членове на управителния орган: Общо Събрание, Управителен Съвет, Росица Димитрова Райчева, Красимира Христова Минева, Татяна Валериевна Рулько -Георгиева, Красимир Николов Пехливанов, Мария Атанасова Бакалова, Мария Тодорова Илиева, Динчер Меустафа Якуб

 

ОП

МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА И РАЗВИТИЕ

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ДИНЧЕР МУСТАФА ЯКУБ, АЙДЪН АХМЕДОВ ДУРМУШЕВ, ЗЮМБЮЛ ФЕИМ АХМЕД, ОРЛЕН МУСТАФА ТАЩАН, ТЕЗДЖАН ИСМАИЛ САБРИ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИНЧЕР МУСТАФА ЯКУБ, АЙДЪН АХМЕДОВ ДУРМУШЕВ, ЗЮМБЮЛ ФЕИМ АХМЕД, ОРЛЕН МУСТАФА ТАЩАН, ТЕЗДЖАН ИСМАИЛ САБРИ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци