Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.877 секунди)

Участие на Донка Петкова-Илиева в управлението на НПО

 

ОП

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Проблеми на децата;   Проблеми на жените, джендър въпроси
Представляващи: Донка Жекова Петкова-Илиева
Членове на управителния орган: Донка Жекова Петкова-Илиева, Бистра Георгиева Илиева, Диана Наскова Иванова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци