Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

Корекция на търсенето

открити резултати 7 (2.101 секунди)

Участие на ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА в управлението на НПО

 

ОП

"БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: БОЙКО ИВАНОВ СЛАВЧЕВ, НИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА-СУХАЧЕНСКА, ЕКАТЕРИНА МИЛИСЛАВОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОЙКО ИВАНОВ СЛАВЧЕВ, НИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА-СУХАЧЕНСКА, ЕКАТЕРИНА МИЛИСЛАВОВА СТЕФАНОВА

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ НАС - ГР. БЛАГОЕВГРАД

: Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: АДРИАНА ИЛИЕВА ПАРАПАНОВА, ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА МИТОВА, ВЕСЕЛА ИВАНОВА СПАСОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АДРИАНА ИЛИЕВА ПАРАПАНОВА, ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА МИТОВА, ВЕСЕЛА ИВАНОВА СПАСОВА

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ИЛИЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЖОЛЕВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СИВКОВ, ВЛАДИМИР ПАНАЙОТОВ ВЕЛИЧКОВ, КИРИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ДАФОВСКА, ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ, БОРАН СМИЛКОВ ХАДЖИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ИЛИЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЖОЛЕВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СИВКОВ, ВЛАДИМИР ПАНАЙОТОВ ВЕЛИЧКОВ, КИРИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ДАФОВСКА, ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ, БОРАН СМИЛКОВ ХАДЖИЕВ

 

ОП

МИСИОНИС

: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЕКАТЕРИНА МИЛИСЛАВОВА СТЕФАНОВА, СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ЗАГОРОВ, КАЛОЯН ПАВЛОВ НИКОЛАЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕКАТЕРИНА МИЛИСЛАВОВА СТЕФАНОВА, СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ЗАГОРОВ, КАЛОЯН ПАВЛОВ НИКОЛАЕВ

 

ОП

РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПЛОВДИВ СДРУЖЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Образование
Членове на управителния орган: ВАСИЛ АНГЕЛОВ КУЗМОВ, ВЕСЕЛИНА ТРЪНДЕВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ ИВАНОВА ЗАПРЯНОВА, ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ПАРУШЕВА, ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ЗАГОРСКА, ТИНКА ИЛИЕВА ТКАЧОВА, ВЕСЕЛИНА ТАНЕВА БАЛДЖИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАСИЛ АНГЕЛОВ КУЗМОВ, ВЕСЕЛИНА ТРЪНДЕВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ ИВАНОВА ЗАПРЯНОВА, ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ПАРУШЕВА, ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ЗАГОРСКА, ТИНКА ИЛИЕВА ТКАЧОВА, ВЕСЕЛИНА ТАНЕВА БАЛДЖИЕВА

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА ВСЕКИ ПИТОМЕЦ - ДОМ

: Асеновград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЕКАТЕРИНА СОТИРОВА СТЕФАНОВА, ДИМИТЪР НИКОЛОВ БАТУРОВ, ХРИСТО СОТИРОВ КАПТЕБИЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕКАТЕРИНА СОТИРОВА СТЕФАНОВА, ДИМИТЪР НИКОЛОВ БАТУРОВ, ХРИСТО СОТИРОВ КАПТЕБИЛОВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ - ГР. ПАЗАРДЖИК

: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЕВДЕЛИНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА, НИКОЛАЙ БОРИСОВ ГЬОШЕВ, СОНЯ МАРГАРИТОВА ГАДЖАНОВА, ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА КЕМЧЕВА, ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА, МИХАИЛ ЗАХАРИЕВ МЕРДЖАНОВ, ЛЮБКА СЛАВЧЕВА ДАЧЕВА, АДЕЛИНА МИХАЙЛОВА СИМИТЧИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕВДЕЛИНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА, НИКОЛАЙ БОРИСОВ ГЬОШЕВ, СОНЯ МАРГАРИТОВА ГАДЖАНОВА, ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА КЕМЧЕВА, ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА, МИХАИЛ ЗАХАРИЕВ МЕРДЖАНОВ, ЛЮБКА СЛАВЧЕВА ДАЧЕВА, АДЕЛИНА МИХАЙЛОВА СИМИТЧИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци