Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.646 секунди)

Участие на Евтим Йорданов в управлението на НПО

 

ОП

Сдружение за развитие на Горна Липница

: с. Горна Липница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Околна среда
Представляващи: Марийка Палова
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Марийка Димитрова Палова, Евгения Димитрова Николова, Евтим Калинов Йорданов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТИНКА КОЙЧЕВА ХРИСТОВА, МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПАЛОВА, ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци