Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (2.013 секунди)

Участие на Елеонора Георгиева в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на търговците на стоки за детето в България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващи: Петя Милина
Членове на управителния орган: Валентина Минева, Евелина Бетова, Ива Маринова, Нина Йорданова, Кристиан Лечев, Елеонора Георгиева

 

ОП

Децата на България - Развитие и бъдеще

: с. Марково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Проблеми на децата;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Галина Георгиева Петрова
Членове на управителния орган: Елеонора Георгиева, Ангелина Бунова

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ВЕЛЕВ

: Варна
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛЕВ, ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА, СВЕТЛА ТОДРОВА ВЕЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛЕВ, ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА, СВЕТЛА ТОДРОВА ВЕЛЕВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СПАРТАК- ОУ, С. СКЛАВЕ

: Склаве
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ БОРИСОВА ПАНАЙОТОВА, БОРИСЛАВА НИКОЛОВА ВЛАХОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ БОРИСОВА ПАНАЙОТОВА, БОРИСЛАВА НИКОЛОВА ВЛАХОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци