Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.156 секунди)

Участие на Емил Аро. в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ТАНЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА, ЕМИЛ АРОНОВ АБРАМОВИЧ, ИСКРА НИКОЛОВА НЕЙЧЕВА-ЗЕРИНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТАНЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА, ЕМИЛ АРОНОВ АБРАМОВИЧ, ИСКРА НИКОЛОВА НЕЙЧЕВА-ЗЕРИНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци