Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.522 секунди)

Участие на Емилия Михайлова в управлението на НПО

 

ЧП

Бъдеще за ромите - Дупница

: Дупница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси;   Развитие на местни общности, квартални сдружения;   Социални услуги
Представляващи: Емилия Михайлова
Членове на управителния орган: Виолета Якимова, Владимир Соколов, Румяна Димитрова

 

ОП

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СТАНЧО ВЛАДИМИРОВ СТАНЧЕВ, ЗАХАРИ МИХАЙЛОВ ЗАХАРИЕВ, ЕМИЛИЯ СТАНИМИРОВА МИХАЙЛОВА, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ, ОГНЯНА ПАНАЙОТОВА МАЖДРАКОВА, КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ТОПАЛОВ, ГЕОРГИ КОСТОВ ДОДОВ, ЕВГЕНИ ПЕТРОВ МАНЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТАНЧО ВЛАДИМИРОВ СТАНЧЕВ, ЗАХАРИ МИХАЙЛОВ ЗАХАРИЕВ, ЕМИЛИЯ СТАНИМИРОВА МИХАЙЛОВА, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ, ОГНЯНА ПАНАЙОТОВА МАЖДРАКОВА, КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ТОПАЛОВ, ГЕОРГИ КОСТОВ ДОДОВ, ЕВГЕНИ ПЕТРОВ МАНЕВ

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ "ЦЕНТЪР ЗА БОЙНИ ИЗКУСТВА ПЪТЯТ"

: Пловдив
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ГЕНОВА, МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА, СТЕФКА ЦВЕТАНОВА ПАЧАЛОВА, ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА-ПЕТКОВСКА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕНОВ, МИЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА, ЛАЗАРИНА СПАСОВА ПЕТКОВА, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИЦЕВА, ВЕСЕЛКА ПЕНКОВА ЧИФЛИГАРОВА, КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЧИФЛИГАРОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВ, ТАНЯ КИРИЛОВА БАНЯЛИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ГЕНОВА, МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА, СТЕФКА ЦВЕТАНОВА ПАЧАЛОВА, ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА-ПЕТКОВСКА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕНОВ, МИЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА, ЛАЗАРИНА СПАСОВА ПЕТКОВА, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИЦЕВА, ВЕСЕЛКА ПЕНКОВА ЧИФЛИГАРОВА, КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЧИФЛИГАРОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВ, ТАНЯ КИРИЛОВА БАНЯЛИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци