Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 52 (0.848 секунди)

Участие на Емил Иванов в управлението на НПО

 

ОП

Агенция за икономическо развитие и инвестиции -Силистра

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Мария Стефанова
Членове на управителния орган: Тихомир Борачев, Емил Иванов Гойчев, Валя Цекова Целова, Генади Кръстев Илиев, Пенчо Стефанов Ковачев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ, ЛЮДМИЛ КРАЛЕВ СТОЯНОВ, ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА

 

ОП

Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Александър Нанев Неделчев, Галя Колева Георгиева
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Александър Нанев Неделчев, Валентин Андреев, Ганчо Ангелов Ганев, Емил Маринов Иванов, Иван Николаев Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР НАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ, ГАНЧО АНГЕЛОВ ГАНЕВ, ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, ВАЛЕРИ ЛЮДМИЛОВ АНДРЕЕВ, ЕМИЛ МАРИНОВ ИВАНОВ

 

ОП

Д
Активно общество

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Радослав Георгиев
Членове на управителния орган: Радослав Георгиев, Иван Базов, Емил Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН БОРИСОВ БАЗОВ, КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ

 

ОП

Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунав Добруджа"

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Александър Павлов
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Иво Кирилов Андонов, Лъчезар Росенов Георгиев, Емил Иванов Гойчев, Атанас Иванов Печански, Красимир Йорданов Петров, Атанас Георгиев Атанасов, Назми Фахридинов Адемов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ, ЛЪЧЕЗАР РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ГОЙЧЕВ, АТАНАС ИВАНОВ ПЕЧАНСКИ, КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ, АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, НАЗМИ ФАХРИДИНОВ АДЕМОВ

 

ЧП

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Професионални организации;   IT развитие
Представляващи: Проф. Дтн. Инж. Камен Венциславов Фильов
Членове на управителния орган: - Ст.Н.С.Инж. Емил Иванов Йончев, - Доц. Инж.Живко Костадинов Георгиев, - Н.С.Инж. Кирил Николов Желязков, - Ст.Н.С.Инж. Любомир Николов Бончев, - Н.С.Инж. Румен Петров Софков, - Н.С.Инж. Юлиан Добрев Димитров

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЗЛЕКОВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПЕНЧЕВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ДЕНЕВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, ТЕОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, КАМЕН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЗЛЕКОВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПЕНЧЕВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ДЕНЕВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, ТЕОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, КАМЕН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАНУ КАЯК

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВАНЯ АТАНАСОВА ГЕШЕВА, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ, ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БУХАЛОВ, ЙОРДАН ВЪРБАНОВ БАЛТАДЖИЕВ, ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КОДИНОВ, ГЕОРГИ МИНКОВ ДЕМИРЕВ, МАРИАНА ДИМИТРОВА МОНОВА, ДЕЯН СЛАВОВ БОНЕВ, ВАСИЛ СТАНИМИРОВ МИРЧЕВ, ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ, БОРИСЛАВ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ, ЕМИЛ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАНЯ АТАНАСОВА ГЕШЕВА, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ, ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БУХАЛОВ, ЙОРДАН ВЪРБАНОВ БАЛТАДЖИЕВ, ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КОДИНОВ, ГЕОРГИ МИНКОВ ДЕМИРЕВ, МАРИАНА ДИМИТРОВА МОНОВА, ДЕЯН СЛАВОВ БОНЕВ, ВАСИЛ СТАНИМИРОВ МИРЧЕВ, ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ, БОРИСЛАВ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ, ЕМИЛ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СИЛОВ ТРИБОЙ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СТАНИСЛАВ САШЕВ СТОИЧКОВ, ИВАН ИЛИЕВ БАШЛИЕВ, ИВАЙЛО ХРИСТОВ КАПАНДЖИЕВ, ЕВГЕНИ ИВАНОВ БУЗОВ, СВЕТОСЛАВ ТОШЕВ ЦВЕТКОВ, ИВАН МИХАЙЛОВ ТОМЕРОВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТАНИСЛАВ САШЕВ СТОИЧКОВ, ИВАН ИЛИЕВ БАШЛИЕВ, ИВАЙЛО ХРИСТОВ КАПАНДЖИЕВ, ЕВГЕНИ ИВАНОВ БУЗОВ, СВЕТОСЛАВ ТОШЕВ ЦВЕТКОВ, ИВАН МИХАЙЛОВ ТОМЕРОВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

ОП

ВЕЛО КЛУБ ГЕРАК-ВРАЦА

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ, ЕМИЛ АНАТОЛИЕВ ИВАНОВ, АЛКСАНДЪР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ, ЕМИЛ АНАТОЛИЕВ ИВАНОВ, АЛКСАНДЪР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

ОП

ВЪЗРАЖДАНЕ 21

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ЕМИЛ ИВАНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ, АТАНАС АСЕНОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КРОСНАРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛ ИВАНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ, АТАНАС АСЕНОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КРОСНАРОВ

 
   1  2  3  4  ... 6   »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци