Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.681 секунди)

Участие на Жанет Делчева в управлението на НПО

 

ЧП

Д
Аз-ът

: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Образование;   Друго
Представляващи: Жанет Делчева
Членове на управителния орган: Жанет Делчева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци