Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.848 секунди)

Участие на ЗАХАРИН ЗАХАРИЕВ в управлението на НПО

 

ОП

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ - ДЖИ ЕЙЧ ПАУЪР - РАЗГРАД

: Разград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГАЛИНА ЗАХАРИНОВА ХРИСТОВА, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ, КРАСИМИР ПЕНЕВ КОЦЕВ, МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИНА ЗАХАРИНОВА ХРИСТОВА, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ, КРАСИМИР ПЕНЕВ КОЦЕВ, МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци