Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.378 секунди)

Участие на ЗЛАТКО НОТЕВ в управлението на НПО

 

ОП

БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ ЗА СИЛИСТРА

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ПЛАМЕН КЪНЧЕВ КАРАИВАНОВ, ЗЛАТКО ИВАНОВ НОТЕВ, ДИМИТЪР ЖИВКОВ КОСТАДИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН КЪНЧЕВ КАРАИВАНОВ, ЗЛАТКО ИВАНОВ НОТЕВ, ДИМИТЪР ЖИВКОВ КОСТАДИНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци