English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 2 (0,2235 секунди)
 

Участие на Злати Ватев в управлението на НПО

ОП

Фондация "Съвременна плевенска медия"

Област: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
Представляващ (и): Злати Георгиев Ватев
Членове на управителния орган: Иванка Ставрева Ватева, Злати Георгиев Ватев, Пенка Георгиева Спасова, Димитър Георгиев Димитров, Петя Стоянова Ангелова
ОП

СЪВРЕМЕННА ПЛЕВЕНСКА МЕДИЯ

Област: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗЛАТИ ГЕОРГИЕВ ВАТЕВ
Корекция на търсенето