Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.339 секунди)

Участие на Зоя Божикова в управлението на НПО

 

ОП

Слънчев свят

: гр. Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
Представляващи: Ххх Ххх
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Миглена Генчева Генчева, Румяна Генчева Генчева, Зоя Петрова Божикова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИГЛЕНА ГЕНЧЕВА ГЕНЧЕВА, РУМЯНА ГЕНЧЕВА ГЕНЧЕВА, ЗОЯ ПЕТРОВА БОЖИКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци