Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.844 секунди)

Участие на ИВАНКА КАЗАКОВА в управлението на НПО

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ИНВАЛИДИТЕ

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА, ИВАНКА ИВАНОВА КАЗАКОВА, РОСИЦА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА, ИВАНКА ИВАНОВА КАЗАКОВА, РОСИЦА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА ПАНАЙОТ ПИПКОВ-ГР. ПЛЕВЕН

: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ПЕТЯ КРУМОВА ВАСИЛЕВА, ИВАНКА ВАСИЛЕВА КАЗАКОВА, ИВАЙЛО ХРИСТОВ МАРИНОВ, СТЕЛА АНГЕЛОВА ПЕНКОВА, ПЛАМЕН НИКОДИМОВ ВЪЛКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЯ КРУМОВА ВАСИЛЕВА, ИВАНКА ВАСИЛЕВА КАЗАКОВА, ИВАЙЛО ХРИСТОВ МАРИНОВ, СТЕЛА АНГЕЛОВА ПЕНКОВА, ПЛАМЕН НИКОДИМОВ ВЪЛКОВ

 

ОП

Съюз на инвалидите в България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
Представляващи: Стоян Манолов, Красимира Любенова Томова, Красимир Петков Коцев
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Красимир Петков Коцев, Ваньо Станков Диков, Веселин Димитров Неков, Донка Тилева Харизанова, Иван Лазов Петков, Кирил Иванов Анов, Латин Банков Мусабашев, Мария Атанасова Илчева, Сребрьо Димитров Димитров, Стефан Панайотов Кондаков, Тодор Христов Сарийски
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТРАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ВАРНАЛИЕВА, ИВАНКА ИВАНОВА КАЗАКОВА, ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛАКОВ, НАЧО МИТОВ НАЧЕВ, КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЕВ, ЖЕЛЯЗКА КОСТАДИНОВА ВЪЛЕВА, КИРИЛ ИВАНОВ АНОВ, СМИЛЯНКА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА, СТЕФКА СЛАВЕВА РАЧЕВА, ЛАТИН БАНКОВ МУСАБАШЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци