Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Корекция на търсенето

открити резултати 13 (1.340 секунди)

Участие на ИВАНКА НИКОЛОВА в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ, МИХАИЛ ХРИСТОВ ЛИСКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ, МИХАИЛ ХРИСТОВ ЛИСКОВ

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ИНВАЛИДИТЕ

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА, ИВАНКА ИВАНОВА КАЗАКОВА, РОСИЦА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА, ИВАНКА ИВАНОВА КАЗАКОВА, РОСИЦА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

 

ОП

БЪЛГАРСКО ГЕНЕАЛОЖКО ДРУЖЕСТВО "РОДОЗНАНИЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА, ЛАЗАР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАНКА НИКОЛОВА РАДУЛОВА, ВАСИЛ СТАНЧЕВ ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР НИКОЛОВ КАРАБОЙЧЕВ, ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАТРИКОВ, ДОНЧО КОЛЕВ ДОНЧЕВ, ДОНЧО СЕМОВ ДОНЧЕВ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА, КОНСТАНТИН КУКЛЕВ КОНСТАНТИНОВ, ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ВЛАДОВА, НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ ПОПЕТРОВ, ПЕНКА ИВАНОВА ПЕЙКОВСКА, ПЕТКО ДИЛКОВ ДИЛКОВ, СИМЕОН ДИМИТРОВ ДОЛЧЕВ, СИМЕОН МИЛЪОВ СИМОВ, СТАНЪО СТАНЕВ СИРАКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА, ЛАЗАР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАНКА НИКОЛОВА РАДУЛОВА, ВАСИЛ СТАНЧЕВ ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР НИКОЛОВ КАРАБОЙЧЕВ, ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАТРИКОВ, ДОНЧО КОЛЕВ ДОНЧЕВ, ДОНЧО СЕМОВ ДОНЧЕВ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА, КОНСТАНТИН КУКЛЕВ КОНСТАНТИНОВ, ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ВЛАДОВА, НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ ПОПЕТРОВ, ПЕНКА ИВАНОВА ПЕЙКОВСКА, ПЕТКО ДИЛКОВ ДИЛКОВ, СИМЕОН ДИМИТРОВ ДОЛЧЕВ, СИМЕОН МИЛЪОВ СИМОВ, СТАНЪО СТАНЕВ СИРАКОВ

 

ОП

Д
За Нашите Деца

: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Иванка Николова Шалапатова
Членове на управителния орган: Настоятелство: 1. Капка Стойкова, 2. Георги Камов, 3. Гергана Иванова, 4. Екатерина Панова, 5. Методия Чадиковски, 6. Силвия Цанова, 7.анелия Димова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН ЛУКОВ ДИМИТРОВ, ЗЛАТКА МИХОВА МИХОВА, ХРИСТО АНТОНОВ СИМЕОНОВ

 

ОП

ЗАГОРОВО

: Септември
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАНКА НИКОЛОВА КЪРДЖАЛИЙСКА, СЕВДАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА, ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА НИКОЛОВА КЪРДЖАЛИЙСКА, СЕВДАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА, ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛОВО

: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РУМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ, МАРИЯ ИВАНОВА ТОПЧИЙСКА, ГЕОРГИ БРАЙКОВ ПЕТРОВ, СТОИЛКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ШИШКОВА, ЦВЕТИНА ИЛИЕВА ЗАХАРЛИЕВА, ИВАНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, РАДКА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА, ГАНЧО ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ, МАРИЯ ИВАНОВА ТОПЧИЙСКА, ГЕОРГИ БРАЙКОВ ПЕТРОВ, СТОИЛКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ШИШКОВА, ЦВЕТИНА ИЛИЕВА ЗАХАРЛИЕВА, ИВАНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, РАДКА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА, ГАНЧО ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ

 

ОП

НАДЕЖДА И БЪДЕЩЕ ЗА КРИЧИМ

: Кричим
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ИВАНКА НИКОЛОВА ЗАЙЦЕВА, ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БИТОВА, ВАСЯ КОСТАДИНОВА КЕРКЕЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА НИКОЛОВА ЗАЙЦЕВА, ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БИТОВА, ВАСЯ КОСТАДИНОВА КЕРКЕЛОВА

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОДЗ ЗДРАВЕЦ-СОЗОПОЛ

: Созопол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАНКА НИКОЛОВА ХЛЬОСТАРОВА, ГИНКА ГОРАНОВА ЧЕРВЕНКОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА МИХОВА, ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ПАЗВАНТОВА, МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ЗИНГИНОВА, ЦВЕТЕЛИНА БОЙКОВА КАРЧЕВА, МАРИЙКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА НИКОЛОВА ХЛЬОСТАРОВА, ГИНКА ГОРАНОВА ЧЕРВЕНКОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА МИХОВА, ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ПАЗВАНТОВА, МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ЗИНГИНОВА, ЦВЕТЕЛИНА БОЙКОВА КАРЧЕВА, МАРИЙКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

ОП

НОВО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

: Дупница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ИВАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА, ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕХЛИВАНСКИ, ВАСИЛ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА, ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕХЛИВАНСКИ, ВАСИЛ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

 

ОП

ОБЩЕСТВО ЗА ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: НИКОЛАЙ ЖОРОВ ГЕОРГИЕВ, ЖОРО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ИВАНКА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА, СТОЯН ЖОРОВ ГЕОРГИЕВ, БОРИСЛАВ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ, КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ ЖОРОВ ГЕОРГИЕВ, ЖОРО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ИВАНКА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА, СТОЯН ЖОРОВ ГЕОРГИЕВ, БОРИСЛАВ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ, КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци