Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.408 секунди)

Участие на ИГНАТ ИГНАТОВ в управлението на НПО

 

ОП

БАДМИНТОН КЛУБ

: Пазарджик
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НЕДЕЛЧО НЕНКОВ КЕСОВ, ГЕОРГИ БОГДАНОВ СОТИРОВ, НЕНКО ДЕЛЧЕВ КЕСОВ, ИГНАТ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ, ЮРА ПЕТКОВА АСИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕДЕЛЧО НЕНКОВ КЕСОВ, ГЕОРГИ БОГДАНОВ СОТИРОВ, НЕНКО ДЕЛЧЕВ КЕСОВ, ИГНАТ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ, ЮРА ПЕТКОВА АСИЕВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ЗА ВОДОМОТОРЕН СПОРТ АЛМУС РЕЙСИНГ ТИМ

: Лом
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МИТЬО КИРИЛОВ МИТЕВ, ИГНАТ СЛАВЧЕВ ИГНАТОВ, БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИТЬО КИРИЛОВ МИТЕВ, ИГНАТ СЛАВЧЕВ ИГНАТОВ, БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ Н. Й. ВАПЦАРОВ

: Генерал Тошево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА, ВЕЛИКО ДИКОВ МИХОВ, МАРИЯНА ИВАНОВА ЕДРЕВА, ГЕОРГИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ, МАРИЯ БОНЕВА ВЪРБАНОВА, ИГНАТ ИЛИЕВ ИГНАТОВ, ДАНИЕЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ, ПАВЛИНА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА, ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА, ВЕЛИКО ДИКОВ МИХОВ, МАРИЯНА ИВАНОВА ЕДРЕВА, ГЕОРГИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ, МАРИЯ БОНЕВА ВЪРБАНОВА, ИГНАТ ИЛИЕВ ИГНАТОВ, ДАНИЕЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ, ПАВЛИНА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА, ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци