Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Корекция на търсенето

открити резултати 5 (1.343 секунди)

Участие на ИРЕНА ВЕЛЕВА в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия

: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Представляващи: Живко Георгиев Цирков
Членове на управителния орган: Владимир Кръстев Шишков, Живко Георгиев Цирков, Ертогрул Мехмет Тагал, Йълмаз Мехмет Ерен, Ибрахим Фаик Джебеджи, Антония Иванова Месерджиева, Ирена Григорова Велева, Емел Гьоненч Гюлер, Вилдан Ахмет Язъджъ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЦИРКОВ, ИРЕНА ГРИГОРОВА ВЕЛЕВА, ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ШИШКОВ, АНТОНИЯ ИВАНОВА МЕСЕРДЖИЕВА, ЙЪЛМАЗ МЕХМЕТ ЕРЕН, ИБРАХИМ ФАИК ДЖЕБЕДЖИ, ЕМЕЛ ГЬОНЕНЧ ГЮЛЕР

 

ЧП

Д
Клуб ЮНЕСКО

: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Проблеми на децата
Представляващи: Венета Антонова
Членове на управителния орган: Венета Антонова, Ирена Велева, Галя Милкова, Юлияна Пилева

 

ОП

ПАЦИЕНТИ ЗА КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА АНАСТАСОВА, ЛИЛЯНА ХРИСТОВА МАРИНСКА, ИРЕНА ГЕОРГВА ВЕЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА АНАСТАСОВА, ЛИЛЯНА ХРИСТОВА МАРИНСКА, ИРЕНА ГЕОРГВА ВЕЛЕВА

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА ГРИЖА, МОРАЛНА, СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ЗАКРИЛА - ВИКТОРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА, ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА, ИРЕНА ИСАКОВА ВЕЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА, ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА, ИРЕНА ИСАКОВА ВЕЛЕВА

 

ОП

Д
Център Отворен свят

: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Социални услуги
Представляващи: Ирена Велева
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Ирена Григорова Велева, Красимира Дамянова Желева, Тодор Николов Новаков, Камен Живков Караянев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИРЕНА ГРИГОРОВА ВЕЛЕВА, КРАСИМИРА ДАМЯНОВА ЖЕЛЕВА, ТОДОР НИКОЛОВ НОВАКОВ, ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА, ДИАНА СТЕФАНОВА АНТОНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци