Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.567 секунди)

Участие на Ибрахим Джебеджи в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия

: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Представляващи: Живко Георгиев Цирков
Членове на управителния орган: Владимир Кръстев Шишков, Живко Георгиев Цирков, Ертогрул Мехмет Тагал, Йълмаз Мехмет Ерен, Ибрахим Фаик Джебеджи, Антония Иванова Месерджиева, Ирена Григорова Велева, Емел Гьоненч Гюлер, Вилдан Ахмет Язъджъ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЦИРКОВ, ИРЕНА ГРИГОРОВА ВЕЛЕВА, ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ШИШКОВ, АНТОНИЯ ИВАНОВА МЕСЕРДЖИЕВА, ЙЪЛМАЗ МЕХМЕТ ЕРЕН, ИБРАХИМ ФАИК ДЖЕБЕДЖИ, ЕМЕЛ ГЬОНЕНЧ ГЮЛЕР

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци