Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.292 секунди)

Участие на Ива Петкова в управлението на НПО

 

ОП

Благотворител

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Представляващи: Пенка Ангелова Лазарова
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Пенка Лазарова, Ива Петкова, Юлиан Пекунов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕНКА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА, ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА, ЮЛИАН ВАСИЛЕВ ПЕКУНОВ

 

ОП

ЖЕНСКИ БАВСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЛЕВСКИ-СПАРТАК"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КИРИЛ БОГДАНОВ ТОПАЛОВ, ИВА ПЕТКОВА ПАВЛОВА, ВЕЛИН ХРИСТОВ КРАЧАНОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ЦОНКОВ, МИРОСЛАВА СПАСОВА СПАСОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КИРИЛ БОГДАНОВ ТОПАЛОВ, ИВА ПЕТКОВА ПАВЛОВА, ВЕЛИН ХРИСТОВ КРАЧАНОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ЦОНКОВ, МИРОСЛАВА СПАСОВА СПАСОВА

 

ОП

СОФИЙСКО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ВЛАХОВА, ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ТАНЕВ, ИВА ТОДОРОВА ПЕТКОВА, ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ВИЙНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ВЛАХОВА, ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ТАНЕВ, ИВА ТОДОРОВА ПЕТКОВА, ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ВИЙНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци