Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.538 секунди)

Участие на Ива Таралежкова в управлението на НПО

 

ОП

Проинфо

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Петко Иванов Георгиев, Ивайла Мойкинска
Членове на управителния орган: Ивайла Мойкинска
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ИВА ЙОРДАНОВА ТАРАЛЕЖКОВА, ИРИНА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА, ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КЮРКЧИЕВ, ЛЮБЕН ГУРКОВ ПАНОВ

 

ОП

Сдружение Деветашко плато

: гр. Летница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Околна среда;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Ива Йорданова Таралежкова, Валентин Веселинов Василев
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Ива Йорданова Таралежкова, Валентин Веселинов Василев, Радинка Иванова Тотева, Симеон Антонов Генов, Димитър Савов Митков, Недка Иванова Илиева, Драгомир Иванов Недялков, Наташа Торнева Ралчева, Ганка Иванова Дочкова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВА ЙОРДАНОВА ТАРАЛЕЖКОВА, ВАЛЕНТИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, РАДИНКА ИВАНОВА ТОТЕВА, СИМЕОН АНТОНОВ ГЕНОВ, ДИМИТЪР САВОВ МИТКОВ, НЕДКА ИВАНОВА ИЛИЕВА, ДРАГОМИР ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ, НАТАША ТОРНЕВА РАЛЧЕВА, ГАНКА ИВАНОВА ДОЧКОВА

 

ОП

Д
Форум Гражданско Участие

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Представляващи: Ива Таралежкова, Председател На Сдружение "деветашко Плато"
Членове на управителния орган: Сдружение "асоциация Съвременни Читалища", Фондация "европейски Институт", Сдружение "болкан Асист", Сдружение "деветашко Плато", Сдружение "национална Мрежа За Децата", Сдружение "знание" - Ловеч, Фондация "български Център За Нестопанско Право", Сдружение "бизнес Инкубатор" - Гоце Делчев, Център За Подпомагане На Предприемачеството, Българско Сдружение За Насърчване На Гражданската Инициатива
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, НЕВЕНА АНГЕЛОВА МАДЖАРОВА, СЛАВЕЙКА АСЕНОВА ХРИСТОВА, ИВА ЙОРДАНОВА ТАРАЛЕЖКОВА, РАЛИЦА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА, МАЛИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА, ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА, МАРИЯ СТАНИСЛАВОВА БРЕСТНИЧКА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци