Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 9 (1.892 секунди)

Участие на Иванка Атанасова в управлението на НПО

 

ОП

ЛОЗИТА - СВ. МАРИЯ

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА БАХЧЕВАНОВА, ВАСИЛ БОРИСОВ ДАМЯНОВ, ЛОЛА СТОЯНОВА БАХЧЕВАНОВА, ИВАНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА, АННА СТАМАТОВА СТАМАТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА БАХЧЕВАНОВА, ВАСИЛ БОРИСОВ ДАМЯНОВ, ЛОЛА СТОЯНОВА БАХЧЕВАНОВА, ИВАНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА, АННА СТАМАТОВА СТАМАТОВА

 

ОП

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЦЕНТЪР

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: БОЯН ПЕТРОВ БОЯНОВ, ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА, СИЛВИЯ ДЕЯНОВА ДЯНКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОЯН ПЕТРОВ БОЯНОВ, ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА, СИЛВИЯ ДЕЯНОВА ДЯНКОВА

 

ОП

Д
Младежки информационен доброволчески център

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Образование
Представляващи: Боян Петров Боянов
Членове на управителния орган: Боян Петров Боянов, Иванка Желязкова Атанасова, Силвия Деянова Дянкова

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО ДЕТСКИ РАЙ

: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ, МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА-ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЕЛИ ДИМОВА КОСТОВА- ЧЛЕН, ДОБРОМИРА ПЕТРОВА ИВАНОВА, НАЛИ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТАВРЕВ, НАТАЛИЯ НЕДКОВА БОНЕВА, КИРИЛ НИКОЛОВ КИРОВ, АДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ, МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА-ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЕЛИ ДИМОВА КОСТОВА- ЧЛЕН, ДОБРОМИРА ПЕТРОВА ИВАНОВА, НАЛИ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТАВРЕВ, НАТАЛИЯ НЕДКОВА БОНЕВА, КИРИЛ НИКОЛОВ КИРОВ, АДРИАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

 

ОП

Д
Обшинска организация Движение Русофили-Несебър

: Несебър
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Христо Иванов Николов
Членове на управителния орган: Вероника Николаева Иванова, Георги Желев Славов, Ирена Димитрова Божилова, Иванка Димитрова Атанасова, Катержина Николова Христова, Максим Василев Момчилов, Михаела Георгиева Георгиева, Яни Силенов Пехливанов

 

ОП

ОБЩИНСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ

: Пазарджик
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ, ЕМИЛ БОРИСОВ ХАДЖИЙСКИ, ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ДИКОВ, ИВАНКА АТАНАСОВА САВОВА, АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОПОВ, ДИМИТЪР БОРИСОВ ВАНОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНКЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ, ЕМИЛ БОРИСОВ ХАДЖИЙСКИ, ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ДИКОВ, ИВАНКА АТАНАСОВА САВОВА, АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОПОВ, ДИМИТЪР БОРИСОВ ВАНОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНКЕВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ПЕТНАДЕСЕТ ЛАЛЕТА"

: Черничево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ, ИВАНКА АТАНАСОВА КОНЗОВА, ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПИРЯНКОВА, РАДКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА, ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ГЛАВЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ, ИВАНКА АТАНАСОВА КОНЗОВА, ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПИРЯНКОВА, РАДКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА, ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ГЛАВЧЕВА

 

ОП

СК- ПРИМА

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА КАЛАЙДЖИЕВА, ПЪРВОЛЕТКА СИМЕОНОВА КАЛАЙДЖИЕВА, ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА КАЛАЙДЖИЙСКА, ПЕТЯ ВАСКОВА БОЖИЛОВА, ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ИВАНОВА, ГАЛЯ ЕМИЛОВА КОВАЧКА, ИВАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА КАЛАЙДЖИЕВА, ПЪРВОЛЕТКА СИМЕОНОВА КАЛАЙДЖИЕВА, ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА КАЛАЙДЖИЙСКА, ПЕТЯ ВАСКОВА БОЖИЛОВА, ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ИВАНОВА, ГАЛЯ ЕМИЛОВА КОВАЧКА, ИВАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

ОП

ТАНЦОВ КЛУБ ЕВРИДИКА - ПЪРВОМАЙ

: Първомай
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци