Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.546 секунди)

Участие на Иванка Димова в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ХРИСТИЯНИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАНКА ДИМОВА ДИМОВА, КОРНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ТАНЕВА, ЮЛИЯ ПЕТРОВА АТКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА ДИМОВА ДИМОВА, КОРНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ТАНЕВА, ЮЛИЯ ПЕТРОВА АТКОВА

 

ОП

Д
Младеж за разбирателство - България

: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Друго
Представляващи: Елица Иванова
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Вероника Андреева, Мирена Спирова, Панка Иванова, Андрей Енев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА ДИМОВА ДИМОВА, ПАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, АСЕН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛКОВ, СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА, ВЕРОНИКА ТЕОДОСИЕВА АНДРЕЕВА

 

ОП

МЛАДЕЖКИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ КЛУБ

: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ТАНЯ АНДОНОВА ХАДЖИДИМИТРОВА, ЖЕКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ, ДАНИЕЛ ИВАНОВ КОНДЕВ, ИВАНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА, СТЕЛА МИТКОВА СТОИЛОВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ, МИЛЕНА МАНОЛОВА ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТАНЯ АНДОНОВА ХАДЖИДИМИТРОВА, ЖЕКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ, ДАНИЕЛ ИВАНОВ КОНДЕВ, ИВАНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА, СТЕЛА МИТКОВА СТОИЛОВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ, МИЛЕНА МАНОЛОВА ИВАНОВА

 

ОП

РИБОЛОВЕН СВЯТ - ЗЛАТНА РИБКА

: Казанлък
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АНКА ПЕТКОВА ГРОЗЕВА, КОСТАДИН ДИМОВ ГРОЗЕВ, ИВАНКА ДИМОВА КИСЬОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНКА ПЕТКОВА ГРОЗЕВА, КОСТАДИН ДИМОВ ГРОЗЕВ, ИВАНКА ДИМОВА КИСЬОВА

 

ОП

РИБОЛОВНО СДРУЖЕНИЕ - ПЪСТЪРВАТА - КАЗАНЛЪК

: Казанлък
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДИМО КОСТАДИНОВ ГРОЗЕВ, ЙОВКА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА, ИВАНКА ДИМОВА ГРОЗЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМО КОСТАДИНОВ ГРОЗЕВ, ЙОВКА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА, ИВАНКА ДИМОВА ГРОЗЕВА

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МИЛОСЪРДИЕ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"

: Велики Преслав
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАНКА МЕТОДИЕВА ДИМОВА, КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ЦОНКОВА, ВЪРБИНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА МЕТОДИЕВА ДИМОВА, КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ЦОНКОВА, ВЪРБИНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци