Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.392 секунди)

Участие на Иван Базов в управлението на НПО

 

ОП

Д
Активно общество

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Радослав Георгиев
Членове на управителния орган: Радослав Георгиев, Иван Базов, Емил Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН БОРИСОВ БАЗОВ, КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци