Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

открити резултати 8 (1.397 секунди)

Участие на Иван Ковачев в управлението на НПО

 

ОП

АНЕЛИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АНЕЛИЯ ИВАНОВА КОВАЧЕВА, ИВАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ, СВЕТЛА ДИЛОВА ДИЛОВА-НЕНКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНЕЛИЯ ИВАНОВА КОВАЧЕВА, ИВАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ, СВЕТЛА ДИЛОВА ДИЛОВА-НЕНКОВА

 

ОП

ДВИЖЕНИЕ ПАНЕВРОПА-БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА, ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ПОПЧЕВ, ОЛГА ДИМИТРОВА БОРИСОВА, МАРИЯ РУМЕНОВА КОЦЕВА, ИВАН ЛЮБЕНОВ КОВАЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА, ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ПОПЧЕВ, ОЛГА ДИМИТРОВА БОРИСОВА, МАРИЯ РУМЕНОВА КОЦЕВА, ИВАН ЛЮБЕНОВ КОВАЧЕВ

 

ОП

КЛУБ ПО БОРБА "СПАРТАК"

: Сандански
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, КОСТАДИН МИРЧЕВ МУРДЖИЕВ, ИВАН КРУМОВ КОВАЧЕВ, РОСЕН РАДОЕВ ЕМИЛОВ, ПЕТЪР БОРИСОВ КАТРАНДЖИЕВ, СТОИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ОГНЯН СТОЯНОВ КИТАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, КОСТАДИН МИРЧЕВ МУРДЖИЕВ, ИВАН КРУМОВ КОВАЧЕВ, РОСЕН РАДОЕВ ЕМИЛОВ, ПЕТЪР БОРИСОВ КАТРАНДЖИЕВ, СТОИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ОГНЯН СТОЯНОВ КИТАНОВ

 

ОП

МЕЖДУНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ИНФОРМАЦИОННИ И НАНО ТЕХНОЛОГИИ /ТИИНТ/

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЕМИЛ ЕНЧЕВ ЗАХАРИЕВ, АНТОНИНА АНТОНОВА КОСТОВА, СТЕФАН ЛАЗАРОВ ГАЙДАРОВ, АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ, АНТОН ПЕТКОВ ГИНЕВ, ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ЛУЛЕВА, ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, ВИКТОР ЛИЛОВ ЛИЛОВ, ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ЖИВОДИНОВ, ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ, ИВАН ХРИСТОВ НЕНОВ, МАРИАНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА, СВЕТОСЛАВ ДУШАНОВ СТАНУЛОВ, СТЕФАН ЙОВЧЕВ ЗАГОРОВ, ЯСЕН ТОДОРОВ ИШЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛ ЕНЧЕВ ЗАХАРИЕВ, АНТОНИНА АНТОНОВА КОСТОВА, СТЕФАН ЛАЗАРОВ ГАЙДАРОВ, АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ, АНТОН ПЕТКОВ ГИНЕВ, ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ЛУЛЕВА, ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, ВИКТОР ЛИЛОВ ЛИЛОВ, ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ЖИВОДИНОВ, ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ, ИВАН ХРИСТОВ НЕНОВ, МАРИАНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА, СВЕТОСЛАВ ДУШАНОВ СТАНУЛОВ, СТЕФАН ЙОВЧЕВ ЗАГОРОВ, ЯСЕН ТОДОРОВ ИШЕВ

 

ОП

Д
Сдружение "ПРОГРАМА ПРАВНА ПОМОЩ"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Цветелина Борисова Велинова
Членове на управителния орган: Стоян Иванов Венчев, Иван Владимиров Ковачев

 

ОП

Д
Сдружение "Устремени"

: Асеновград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Ивайло Мирчев - Председател
Членове на управителния орган: Ивайло Мирчев - Председател, Ангел Рошлев - Зам. Председател, Член На Ус, Веселин Николов - Зам. Председател, Член На Ус, Петър Воденчев - Секретар
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МИРЧЕВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ КОВАЧЕВ, СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ РАЙКОВ

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНУ - КАЯК ВОДНА ЗЕМЯ

: Панчарево
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАН ХРИСТОВ КОВАЧЕВСКИ, ВАЛЕНТИНО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ, СТЕФАН ЙОАКИМОВ ПОПОВ, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЛЕВЕНСКИ, ВИОЛЕТА ПЕШЕВА ДОБРЕВА, АГЛИКА ИЛИЕВА ЛАЛОВА, ПЕТЯ ИВАНОВА КОСЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ХРИСТОВ КОВАЧЕВСКИ, ВАЛЕНТИНО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ, СТЕФАН ЙОАКИМОВ ПОПОВ, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЛЕВЕНСКИ, ВИОЛЕТА ПЕШЕВА ДОБРЕВА, АГЛИКА ИЛИЕВА ЛАЛОВА, ПЕТЯ ИВАНОВА КОСЕВА

 

ОП

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ДОЧО МИХАЙЛОВ"

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ТОДОРОВ, АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА ТОДОРОВА, ВАЛЕРИЙ АНЧЕВ ЧЕБАНСКИ, ДОБРИ ТОМОВ КРЪСТЕВ, ИВАН СТАНКОВ КОВАЧЕВ, КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА, МАРИН АНГЕЛОВ МАРИНОВ, СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА, ТОДОРА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА, ЯНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ТОДОРОВ, АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА ТОДОРОВА, ВАЛЕРИЙ АНЧЕВ ЧЕБАНСКИ, ДОБРИ ТОМОВ КРЪСТЕВ, ИВАН СТАНКОВ КОВАЧЕВ, КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА, МАРИН АНГЕЛОВ МАРИНОВ, СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА, ТОДОРА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА, ЯНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци