Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.319 секунди)

Участие на Ива Петрова в управлението на НПО

 

ОП

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ БУЛАВТО РЕЙСИНГ

: Варна
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВА ПЕТРОВА ЛЕФТЕРОВА, МИХАЕЛА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА, ПЕТЪП ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВА ПЕТРОВА ЛЕФТЕРОВА, МИХАЕЛА ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА, ПЕТЪП ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ

 

ОП

Асоциация "Аниридия България"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Здравеопазване, права на пациента;   Проблеми на децата
Представляващи: Елена Цонева, Йорданка Николова
Членове на управителния орган: Огнян Петков, Ива Петрова, Биляна Русева, Елена Цонева, Йорданка Николова, Таня Балабанова, Гергана Костадинова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ИВАНОВА ЦОНЕВА, ИВА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА, ЙОРДАНКА РАДОМИРОВА НИКОЛОВА, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА, БИЛЯНА ПЕТРОВА РУСЕВА, ОГНЯН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ГЕРГАНА ТОШКОВА КОСТАДИНОВА

 

ОП

БОЛНИ ОТ АСТМА

: Ямбол
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ЗДРАВКА ДОБРЕВА ДЖАНДАРМОВА, НЕЛИ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА, КИНА АТАНАСОВА АСЕНОВА, ИВА ПЕТРОВА БОГДАНОВА, ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ХАЙДУТОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗДРАВКА ДОБРЕВА ДЖАНДАРМОВА, НЕЛИ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА, КИНА АТАНАСОВА АСЕНОВА, ИВА ПЕТРОВА БОГДАНОВА, ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ХАЙДУТОВ

 

ОП

Българска Чийвнинг асоциация

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие;   Образование
Представляващи: Румяна Атанасова, Ива Петрова, Юлиан Войнов
Членове на управителния орган: Румяна Атанасова, Ива Петрова, Юлиан Войнов

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ СЪНШАЙНС

: Царево
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА, МАРИЕТА НИКОЛОВА БОДУРОВА, РОСИЦА КОСТАДИНОВА ПОПОВА, ГЕРГИНА СТОЯНОВА ЧЕЛЕБИЕВА, ТАНЯ ГОСПОДИНОВА ШИГУРОВА -АНГЕЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА, МАРИЕТА НИКОЛОВА БОДУРОВА, РОСИЦА КОСТАДИНОВА ПОПОВА, ГЕРГИНА СТОЯНОВА ЧЕЛЕБИЕВА, ТАНЯ ГОСПОДИНОВА ШИГУРОВА -АНГЕЛОВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. БЯЛА СЛАТИНА

: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СТИЛИЯНА ДИМИТРОВА РАЛОВСКА, БОЖИДАР ПЕЕВ ПАРАСКЕВОВ, ИВА ПЕТРОВА ЙОТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТИЛИЯНА ДИМИТРОВА РАЛОВСКА, БОЖИДАР ПЕЕВ ПАРАСКЕВОВ, ИВА ПЕТРОВА ЙОТОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци