Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.771 секунди)

Участие на Илиана Филипова в управлението на НПО

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ГР. ВРАЦА

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА СТОЙЛОВА, ЕЕВГЕНИ ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА СТОЙЛОВА, ЕЕВГЕНИ ИЛИЕВ ФИЛИПОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АГЕНЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТРОВЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РУМЕН ХРИСТОВ ГЕНОВ, РУМЯНА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА, СИМЕОН ИЛИЕВ ХРИСТОВ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОНКОВ, ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЕН ХРИСТОВ ГЕНОВ, РУМЯНА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА, СИМЕОН ИЛИЕВ ХРИСТОВ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОНКОВ, ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА

 

ОП

Туристическо дружество „Веслец"

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Деца
Представляващи: Георги Петков
Членове на управителния орган: Вълчко Марински, Румен Павлов, Георги Петков, Илиана Филипова, Росица Кузманова, Георги Павлов, Николай Нинов, Йордан Кръстителски, Цветан Тодоров
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛЪЧКО ТРИФОНОВ МАРИНСКИ, ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪСТИТЕЛСКИ, ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИНОВ, АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ, РУМЕН НАЙДЕНОВ ПАВЛОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

Търговско-промишлена палата Враца

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Насърчаване на икономическото развитие;   Професионални организации
Представляващи: Илиана Борисова Филипова
Членове на управителния орган: Илиана Борисова Филипова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ВАЧЕВ, ДИАНА БОРИСОВА ВЪРГАНОВА, ЕМИЛ ИВАНОВ КОВАЧЕВ, ТОНИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ, ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци