Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.515 секунди)

Участие на Илияна Ангелова в управлението на НПО

 

ОП

РАМО

:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ДИМИТЪР ЯНЕВ МИЛЧЕВ, МИЛКО ЯНЕВ МИЛЧЕВ, ИЛИЯНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР ЯНЕВ МИЛЧЕВ, МИЛКО ЯНЕВ МИЛЧЕВ, ИЛИЯНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОДЗ "РАДОСТ"

: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МАРИЯ РУМЕНОВА САНДУЛОВА, ИВАЛИНА РУМЕНОВА ДАГАНИНСКА, ИЛИЯНА АНГЕЛОВА КАРАМФИЛОВА-ДОБРЕВА, АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ХИНКИНСКА, ПАВЛИНА СЕМЧОВА ЦЕНКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ РУМЕНОВА САНДУЛОВА, ИВАЛИНА РУМЕНОВА ДАГАНИНСКА, ИЛИЯНА АНГЕЛОВА КАРАМФИЛОВА-ДОБРЕВА, АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ХИНКИНСКА, ПАВЛИНА СЕМЧОВА ЦЕНКОВА

 

ЧП

Д
Фондация "Гражданска инициатива за местно развитие"

: Кюстендил
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Образование;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Ангел Ангелов
Членове на управителния орган: Маргарита Врачовска, Мария Герджикова, Ивайло Карадачки, Илияна Ангелова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци