Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.592 секунди)

Участие на ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА в управлението на НПО

 

ОП

БАЛИЗ - ВЕЛИНГРАД

: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА КАНЛИЕВА, РУМЯНА БОРИСОВА НЕНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА КАНЛИЕВА, РУМЯНА БОРИСОВА НЕНОВА

 

ОП

Д
Живо село

: с. Брестово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Йорданка Ганчева, Павлина Петрова
Членове на управителния орган: Александрина Стоева, Анна Ганева, Анна Иванова, Весела Цанкова, Георги Христов, Йорданка Ганчева, Кремена Михайлова, Павел Дочев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА - ТУНЧКОЛЛУ, АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА СТОЕВА, АННА СЕРГЕЕВА ГАНЕВА, АННА ИВАНОВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА, ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ХРИСТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, КРЕМЕНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА, ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ ДОЧЕВ

 

ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Гергана Делова Жулева
Членове на управителния орган: Гергана Жулева, Димитър Тотев, Павлина Петрова, Люба Ризова, Йорданка Ганчева, Петко Георгиев, Мариана Милошева-Круш, Невен Дилков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ, ЛЮБА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, МАРИАНА ХРИСТОВА МИЛОШЕВА-КРУШ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ МИТОВ СТОЙЧЕВ, ДЕЙВИД МАЙКЪЛ КРУШ, ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ МИТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ

 

ОП

Д
Форум за наблюдение и анализ на публични политики

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Павлина Петрова
Членове на управителния орган: Йорданка Ганчева - Председател На Ус, Георги Лазаров, Павлина Петрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА-ТУНКОЛЛУ, ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци