Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

Корекция на търсенето

открити резултати 17 (0.971 секунди)

Участие на ЙОРДАН ТОДОРОВ в управлението на НПО

 

ОП

АЛПИЙСКИ КЛУБ "ТРАПЕЗИЦА-1957"

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЯСЕН ВЕСЕЛИНОВ ДОЛЧИНКОВ, ЙОРДАН ТОДОРОВ ГРОЗДАНОВ, БОЯН ИВАНОВ ДИМОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЯСЕН ВЕСЕЛИНОВ ДОЛЧИНКОВ, ЙОРДАН ТОДОРОВ ГРОЗДАНОВ, БОЯН ИВАНОВ ДИМОВ

 

ОП

Б ПЛЮС

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ЙОРДАН СЛАВЕЙКОВ ТОДОРОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПОПОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН СЛАВЕЙКОВ ТОДОРОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПОПОВ

 

ОП

БАДМИНТОН КЛУБ БАНСКО

: Банско
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СЛАВКА АЛЕКСАНДРОВА БАЛЕВА, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА РАХОВА, ЙОРДАН ТОДОРОВ МУХОВСКИ, ТЕОДОР ЙОРДАНОВ МУХОВСКИ, ИВАН БОРИСОВ БИЗЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СЛАВКА АЛЕКСАНДРОВА БАЛЕВА, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА РАХОВА, ЙОРДАН ТОДОРОВ МУХОВСКИ, ТЕОДОР ЙОРДАНОВ МУХОВСКИ, ИВАН БОРИСОВ БИЗЕВ

 

ОП

ВОЕНЕН СПОРТЕН КЛУБ АТИЯ - 2007

: Бургас
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЙОРДАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, МАРИН ДОБРЕВ МАРИНОВ, ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ, МАНУЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНОВ, ПАВЛИН ДИМИТРОВ ПЕЕВ, ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ СЪБЕВ, ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ АЗОВ, СТОЯН ПЕТКОВ БАКАЛОВ, ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ, БОЯН ДЕНЕВ АЛЕКСИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, МАРИН ДОБРЕВ МАРИНОВ, ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ, МАНУЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНОВ, ПАВЛИН ДИМИТРОВ ПЕЕВ, ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ СЪБЕВ, ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ АЗОВ, СТОЯН ПЕТКОВ БАКАЛОВ, ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ, БОЯН ДЕНЕВ АЛЕКСИЕВ

 

ОП

ЖЕНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ-БОЛЯРКИ

: Велико Търново
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЙОРДАН ТОДОРОВ ГРОЗДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, АЛЕКСАНДЪР БЕНЕВ НАНКОВ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ - СЕКРЕТАР, ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВИТАНОВ - ЧЛЕН, СИМЕОН ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ - ЧЛЕН, КРАСЕН ИВАНОВ МАСЛЯНКОВ - ЧЛЕН, КРАСИМИР ПАНТАЛЕЕВ КАЛЧЕВ - ЧЛЕН, НАДЕЖДА КОСЕВА ЛЕВСКА - ЧЛЕН, ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТОЧКОВ - ЧЛЕН, МАРИН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ - ЧЛЕН, ПЪРВОЛЕТА СТОЙКОВА КАРАИВАНОВА - ЧЛЕН, РУМЕН ДОБРЕВ ГОРАНОВ - ЧЛЕН, ИЛИЯН НИКОЛАЕВ НОЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН ТОДОРОВ ГРОЗДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, АЛЕКСАНДЪР БЕНЕВ НАНКОВ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ - СЕКРЕТАР, ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВИТАНОВ - ЧЛЕН, СИМЕОН ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ - ЧЛЕН, КРАСЕН ИВАНОВ МАСЛЯНКОВ - ЧЛЕН, КРАСИМИР ПАНТАЛЕЕВ КАЛЧЕВ - ЧЛЕН, НАДЕЖДА КОСЕВА ЛЕВСКА - ЧЛЕН, ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТОЧКОВ - ЧЛЕН, МАРИН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ - ЧЛЕН, ПЪРВОЛЕТА СТОЙКОВА КАРАИВАНОВА - ЧЛЕН, РУМЕН ДОБРЕВ ГОРАНОВ - ЧЛЕН, ИЛИЯН НИКОЛАЕВ НОЕВ

 

ОП

Д
Защита правата на децата

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата
Представляващи: Йордан Тодоров
Членове на управителния орган: Йордан Тодоров, Лили Тодорова, Пламен Ножаров

 

ОП

КЛУБ ЗА РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЙОРДАН ТОДОРОВ ВЪЛЕВ, ДИЯН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШИВАЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН ТОДОРОВ ВЪЛЕВ, ДИЯН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШИВАЧЕВ

 

ОП

КЛУБ ПО СНУКЪР МЕЗДРА 2013

: Мездра
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НИНА ДИМИТРОВА ДАНКОЛОВА, ЙОРДАН ТОДОРОВ ГЕРГОВ, ХРИСТИНА БОЙКОВА АНГЕЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИНА ДИМИТРОВА ДАНКОЛОВА, ЙОРДАН ТОДОРОВ ГЕРГОВ, ХРИСТИНА БОЙКОВА АНГЕЛОВА

 

ОП

КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЕРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ, ЛИЛИ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ, ЛИЛИ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

 

ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ 1 СИЛИСТРА

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГАЛИН СТАНЧЕВ ГАНЧЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ЙОРДАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ, КУРТИ ДОБРЕВ ИВАНОВ, МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ, МИРОСЛАВ ЧЕРНИКОВ МАРИНОВ, ТОШО ПЕТРОВ АТАНАСОВ, ТОШКО ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ, МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МИТКИН, ОРЛИН ОГНЯНОВ НИКОЛОВ, ПАВЕЛ СПАСОВ ПЕТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИН СТАНЧЕВ ГАНЧЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ЙОРДАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ, КУРТИ ДОБРЕВ ИВАНОВ, МАРИН КАЛУШЕВ МАРИНОВ, МИРОСЛАВ ЧЕРНИКОВ МАРИНОВ, ТОШО ПЕТРОВ АТАНАСОВ, ТОШКО ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ, МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МИТКИН, ОРЛИН ОГНЯНОВ НИКОЛОВ, ПАВЕЛ СПАСОВ ПЕТРОВ

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци