Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.821 секунди)

Участие на Йовка Георгиева в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ХАРИТИ

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА КОВАЧЕВА, ЙОВКА СЕРГЕЕВА ГЕОРГИЕВА, ЯВОР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА КОВАЧЕВА, ЙОВКА СЕРГЕЕВА ГЕОРГИЕВА, ЯВОР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

 

ОП

Еко 21

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Околна среда;   Социални услуги
Представляващи: Маргарита Джапунова
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Маргарита Петрова Джапунова, Валентин Тодоров Джуров, Йовка Желязкова Георгиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДЖАПУНОВА, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ДЖУРОВ, ЙОВКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

 

ОП

ОЛИЙМПИЙСКИ КЛУБ - ВАРНА 2013

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА, СТЕЛА АЛДОМИРОВА ЕНЕВА, ПЛАМЕН СТОЯНЕВ ВЕЛЧЕВ, АНТОН ТОДРОВО ДИМИТРОВ, МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА, СТЕЛА АЛДОМИРОВА ЕНЕВА, ПЛАМЕН СТОЯНЕВ ВЕЛЧЕВ, АНТОН ТОДРОВО ДИМИТРОВ, МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЛЕВ

 

ОП

СТЕП БАЙ СТЕП - 2005

: Айтос
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЙОВКА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА, АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ, СТАНКА ДИЧЕВА СТОЯНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОВКА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА, АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ, СТАНКА ДИЧЕВА СТОЯНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци