Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (2.798 секунди)

Участие на Йорданка Христозова в управлението на НПО

 

ОП

Д
Алтернативи за култура и образование

: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Проблеми на децата;   Социални услуги
Представляващи: Йорданка Христозова
Членове на управителния орган: Диляна Мандраджиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАНКА ПЕЙЧЕВА ХРИСТОЗОВА - МАНДРАДЖИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци