Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
04

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.434 секунди)

Участие на КАЛИНА ВЪЛОВА в управлението на НПО

 

ОП

Д
Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование;   Професионални организации
Представляващи: Калоян Дамянов
Членове на управителния орган: Калина Христова, Стоян Павлов, Каролина Маринова, Венцислав Пенковски, Марина Тоданова, Христо Христов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАЛИНА ХРИСТОВА ВЪЛОВА, МАРИНА НИКОЛАЕВА ТОДАНОВА, ХРИСТО ТОТЕВ ХРИСТОВ, КАРОЛИНА ЕВГЕНИЕВА МАРИНОВА, ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕНКОВСКИ, КАЛОЯН ИВАНОВ ДАМЯНОВ, СТОЯН БОЯНОВ ПАВЛОВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ ВАСИЛ КЪНЧОВ ГР.ВРАЦА-ВАСИЛ КЪНЧОВ -2009

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: КАЛИНА ХРИСТОВА ВЪЛОВА, ЛАТИНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА ГЕШЕВА-НИКОЛОВА, ПОЛЯ ИВАНОВА ЦЕНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАЛИНА ХРИСТОВА ВЪЛОВА, ЛАТИНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА ГЕШЕВА-НИКОЛОВА, ПОЛЯ ИВАНОВА ЦЕНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци