Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (2.273 секунди)

Участие на КАЛИНА ИРИКИЕВА-ИВАНОВА в управлението на НПО

 

ОП

ДЪГА - КЪРДЖАЛИ

: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АНЖЕЛА ВЕНЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, МИЛЕНА МИЛЕНОВА ТОДОРОВА, КАЛИНА НИКОЛАЕВА ИРИКИЕВА-ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНЖЕЛА ВЕНЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, МИЛЕНА МИЛЕНОВА ТОДОРОВА, КАЛИНА НИКОЛАЕВА ИРИКИЕВА-ИВАНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци