Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 23 (1.017 секунди)

Участие на КИРИЛ КИРИЛОВ в управлението на НПО

 

ОП

Д
Активно общество

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Радослав Георгиев
Членове на управителния орган: Радослав Георгиев, Иван Базов, Емил Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН БОРИСОВ БАЗОВ, КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ

 

ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ

: Горна Оряховица
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МИТКО ТОНЧЕВ АРИХТЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ ПАЛЕВ, ХАРАЛАМБИ СТЕФАНОВ ХАРАЛАМБИЕВ, КИРИЛ АСЕНОВ КИРИЛОВ, ИВАНКА МАРИНОВА МАРИНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИТКО ТОНЧЕВ АРИХТЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ ПАЛЕВ, ХАРАЛАМБИ СТЕФАНОВ ХАРАЛАМБИЕВ, КИРИЛ АСЕНОВ КИРИЛОВ, ИВАНКА МАРИНОВА МАРИНОВА

 

ОП

БОУЛИНГ КЛУБ ГАЛАКСИ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ, ЧАВДАР ТРЕНДАФИЛОВ ВЕЛИНОВ, ЙОРДАН РАДКОВ ГЕОРГИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ, ЧАВДАР ТРЕНДАФИЛОВ ВЕЛИНОВ, ЙОРДАН РАДКОВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ, ЖОРЖ АГОП АЛЕКЯН, АНТОНИОС ЙОАНИС БЕКАС, СЛАВЧО СТЕФАНОВ КОРДЕВ, ЧАВДАР ТРЕНДАФИЛОВ ВЕЛИНОВ, РОНИ-АРОН ХАИМ ЕШКЕНАЗИ, КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ, ЖОРЖ АГОП АЛЕКЯН, АНТОНИОС ЙОАНИС БЕКАС, СЛАВЧО СТЕФАНОВ КОРДЕВ, ЧАВДАР ТРЕНДАФИЛОВ ВЕЛИНОВ, РОНИ-АРОН ХАИМ ЕШКЕНАЗИ, КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИВОЛОВЪДСТВОТО

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: САБИНА ЯВОРОВА ЙОТКОВА, ПАНАЙОТ БОНЧЕВ ПАНАЙОТОВ, МИРОСЛАВ ИВАНОВ ЙОНИКОВСКИ, КИРИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ, БОНКА АВРАМОВА ГЕОРГИЕВА, ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА, ЦОНКА ПЕЕВА НИКОЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: САБИНА ЯВОРОВА ЙОТКОВА, ПАНАЙОТ БОНЧЕВ ПАНАЙОТОВ, МИРОСЛАВ ИВАНОВ ЙОНИКОВСКИ, КИРИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ, БОНКА АВРАМОВА ГЕОРГИЕВА, ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА, ЦОНКА ПЕЕВА НИКОЛОВА

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКО СПОРТНО РАВЕНСТВО

: Тополчане
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАН ПЕТРОВ КОЛЕВ, ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПАНЕВ, КИРИЛ КИРИЛОВ МИЦОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ПЕТРОВ КОЛЕВ, ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПАНЕВ, КИРИЛ КИРИЛОВ МИЦОВ

 

ОП

КЛУБ ВОДНА ТОПКА ЦСКА-АВТОЕЛИТ БГ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КИРИЛ ЕВГЕНИЕВ КИРИЛОВ, СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КИРИЛ ЕВГЕНИЕВ КИРИЛОВ, СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- ЛОЗНИЦА- САМУИЛ -2010

: Лозница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СЕВГИН НАЗЪМ ШУКРИ, ТАМЕР ЗЮХТЮ АХМЕД, КИРИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ, АЙХАН МУСТАФОВ ХАШИМОВ, МУСТАФА МАХМУД МУСТАФА, СЕЙНУР ФЕЙЗУЛА МУСТАФА, ИВАЙЛО ЯНЧЕВ ФИЛИПОВ, САВА МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ, БЕЙТУЛА САЛИ МЮМЮН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СЕВГИН НАЗЪМ ШУКРИ, ТАМЕР ЗЮХТЮ АХМЕД, КИРИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ, АЙХАН МУСТАФОВ ХАШИМОВ, МУСТАФА МАХМУД МУСТАФА, СЕЙНУР ФЕЙЗУЛА МУСТАФА, ИВАЙЛО ЯНЧЕВ ФИЛИПОВ, САВА МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ, БЕЙТУЛА САЛИ МЮМЮН

 

ОП

МИЛОСЪРДИЕ 2010

: Златар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Местни инициативни групи
Членове на управителния орган: КИРИЛ СТАНЕВ ЯНАКИЕВ, ПЕНКА ПЕТРОВА СТАНЕВА, ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ, КИРИЛ НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ, СТАНКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА, ГЕРГИНА СТАНЧЕВА СТАНЕВА, ВЕНЕТА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КИРИЛ СТАНЕВ ЯНАКИЕВ, ПЕНКА ПЕТРОВА СТАНЕВА, ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ, КИРИЛ НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ, СТАНКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА, ГЕРГИНА СТАНЧЕВА СТАНЕВА, ВЕНЕТА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

 

ОП

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВСЕЛЕНА - 2003

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ЧАВДАРОВ ГЕРГОВ, ИВО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, КИРИЛ ОГНЯНОВ КИРИЛОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ЧАВДАРОВ ГЕРГОВ, ИВО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

 
   1  2  3    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци