Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.538 секунди)

Участие на КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ в управлението на НПО

 

ОП

ЛАЙЪНС-КЛУБ ИСТЪР

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Образование
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ИВАНОВ ЕНИМАНЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЖИВКО ДИМИТРОВ ДЕНЕВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРАМАТИКОВ, ОГНЯН ПЕТРОВ ЛЕЧЕВ, ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ВЪЛЧЕВ, СВЕТЛОМЕР ИВАНОВ ГОЦЕВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ИВАНОВ ЕНИМАНЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЖИВКО ДИМИТРОВ ДЕНЕВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРАМАТИКОВ, ОГНЯН ПЕТРОВ ЛЕЧЕВ, ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ВЪЛЧЕВ, СВЕТЛОМЕР ИВАНОВ ГОЦЕВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ

 

ОП

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ, АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА, МИТКО ЛЮБЧЕВ НИКОЛАЕВ, НАТАЛИЯ ВЕЛИКОВА ДОБРОБАНОВА, ДРАГОМИР ТОНЕВ ДРУМЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ, АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА, МИТКО ЛЮБЧЕВ НИКОЛАЕВ, НАТАЛИЯ ВЕЛИКОВА ДОБРОБАНОВА, ДРАГОМИР ТОНЕВ ДРУМЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци