Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.577 секунди)

Участие на КРАСИМИР КОЦЕВ в управлението на НПО

 

ОП

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ - ДЖИ ЕЙЧ ПАУЪР - РАЗГРАД

: Разград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГАЛИНА ЗАХАРИНОВА ХРИСТОВА, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ, КРАСИМИР ПЕНЕВ КОЦЕВ, МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИНА ЗАХАРИНОВА ХРИСТОВА, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ, КРАСИМИР ПЕНЕВ КОЦЕВ, МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

 

ОП

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВАСИЛ АСЕНОВ ПАНЕВ, КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЕВ, ВАСИЛ ТРИФОНОВ ДОЛАПЧИЕВ, ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ, ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПАРАПАНОВ, ЕЛКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА, ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЖИВАНКИН, МАРИНЕЛА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА, МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА, МАРИЯ БОНЧЕВА НЕДЯЛКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАСИЛ АСЕНОВ ПАНЕВ, КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЕВ, ВАСИЛ ТРИФОНОВ ДОЛАПЧИЕВ, ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ, ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПАРАПАНОВ, ЕЛКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА, ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЖИВАНКИН, МАРИНЕЛА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА, МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА, МАРИЯ БОНЧЕВА НЕДЯЛКОВА

 

ОП

СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЕВ, ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЕВ, ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ

 

ОП

Съюз на инвалидите в България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
Представляващи: Стоян Манолов, Красимира Любенова Томова, Красимир Петков Коцев
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Красимир Петков Коцев, Ваньо Станков Диков, Веселин Димитров Неков, Донка Тилева Харизанова, Иван Лазов Петков, Кирил Иванов Анов, Латин Банков Мусабашев, Мария Атанасова Илчева, Сребрьо Димитров Димитров, Стефан Панайотов Кондаков, Тодор Христов Сарийски
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТРАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ВАРНАЛИЕВА, ИВАНКА ИВАНОВА КАЗАКОВА, ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛАКОВ, НАЧО МИТОВ НАЧЕВ, КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЕВ, ЖЕЛЯЗКА КОСТАДИНОВА ВЪЛЕВА, КИРИЛ ИВАНОВ АНОВ, СМИЛЯНКА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА, СТЕФКА СЛАВЕВА РАЧЕВА, ЛАТИН БАНКОВ МУСАБАШЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци