Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
29

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.572 секунди)

Участие на КРАСИМИР МИРЕВ в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОПОВ, КРАСИМИР МИТЕВ МИРЕВ, ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ, ЮРИ ВАСИЛЕВ ТОРНЕВ, ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ КАЛОЯНОВ, ЛЮБОМИР ПЕТРОВ БОЙЧЕВ, ВАЛЕНТИН КОСТОВ СТОЯНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОПОВ, КРАСИМИР МИТЕВ МИРЕВ, ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ, ЮРИ ВАСИЛЕВ ТОРНЕВ, ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ КАЛОЯНОВ, ЛЮБОМИР ПЕТРОВ БОЙЧЕВ, ВАЛЕНТИН КОСТОВ СТОЯНОВ

 

ОП

БИЗНЕС ЦЕНТЪР -БИЗНЕС ИНКУБАТОР -ТЪРГОВИЩЕ

: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ДОБРИН АТАНАСОВ ДОБРЕВ, ПЕТЯ МАНЧЕВА ВАСИЛЕВА, КРАСИМИР МИТЕВ МИРЕВ, ТАТЯНА СТАНЕВА ТОТЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ДОБРИН АТАНАСОВ ДОБРЕВ, ПЕТЯ МАНЧЕВА ВАСИЛЕВА, КРАСИМИР МИТЕВ МИРЕВ, ТАТЯНА СТАНЕВА ТОТЕВА

 

ОП

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО-ТЪРГОВИЩЕ

: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КРАСИМИР МИТЕВ МИРЕВ, РУСИ ЗДРАВКОВ ОВЧАРОВ, РУМЕН РАДЕВ ЛАЗАРОВ, ХАМДИ МЕХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ, ТОШКО НЕДЕВ НИКОЛОВ, ЗДРАВКО РАДЕВ ПЕТКОВ, СУАТ НУРИЕВ НИЯЗИЕВ, ФЕРИДЕ МЕХМЕД ЧАКЪР, ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, ДИМЧО ТОДОРОВ ДИМОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР МИТЕВ МИРЕВ, РУСИ ЗДРАВКОВ ОВЧАРОВ, РУМЕН РАДЕВ ЛАЗАРОВ, ХАМДИ МЕХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ, ТОШКО НЕДЕВ НИКОЛОВ, ЗДРАВКО РАДЕВ ПЕТКОВ, СУАТ НУРИЕВ НИЯЗИЕВ, ФЕРИДЕ МЕХМЕД ЧАКЪР, ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, ДИМЧО ТОДОРОВ ДИМОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци