Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

Корекция на търсенето

открити резултати 17 (1.405 секунди)

Участие на КРАСИМИР ТОДОРОВ в управлението на НПО

 

ОП

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ДРИФТ ТИГРИ

: Варна
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ТОДОРОВ СТЕФАНОВ, АНТОН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ИВАНКА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ТОДОРОВ СТЕФАНОВ, АНТОН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ИВАНКА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА

 

ОП

АЛИАНС НА ТУРИЗМА В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Образование
Членове на управителния орган: ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ, ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИНДЖОВА, КРАСИМИР КАЛУДОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛЧЕВ, ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА, СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ПАНАЙОТ НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ, ВЕСЕЛИНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА, ГАНА РАЙКОВА БЪК, АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ, ДИЯНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИНДЖОВА, КРАСИМИР КАЛУДОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛЧЕВ, ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА, СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ПАНАЙОТ НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ, ВЕСЕЛИНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА, ГАНА РАЙКОВА БЪК, АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИНКОВ

 

ОП

ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА МАЛЦИНСТВАТА

: Ямбол
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ, КРАСИМИР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ, КЕРАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ, КРАСИМИР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ, КЕРАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

 

ОП

КЛУБ БОРБА, САМБО И КЕЧ ПРИ СК ЛЕВСКИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ЛАЗАРОВ, ВЕНКО ХРИСТОВ ЦИНЦАРОВ, ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ РАНГЕЛОВ, ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ СТОИЧКОВ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, СИМЕОН АТАНАСОВ ЩЕРЕВ, ЕВГЕНИ ИЛИЕВ СТАМОВ, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЯНКО МАРИНОВ ШОПОВ, ЛАЗАР МАРИНОВ ЛАЗАРОВ, ГЕОРГИ ИЛИЕВ КРАЙЧЕВ, АНГЕЛ БОРИСОВ СИМЕОНОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, ИВАН ЦОЛОВ ЦОЛОВ, ОГНЯН НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ЛАЗАРОВ, ВЕНКО ХРИСТОВ ЦИНЦАРОВ, ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ РАНГЕЛОВ, ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ СТОИЧКОВ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, СИМЕОН АТАНАСОВ ЩЕРЕВ, ЕВГЕНИ ИЛИЕВ СТАМОВ, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЯНКО МАРИНОВ ШОПОВ, ЛАЗАР МАРИНОВ ЛАЗАРОВ, ГЕОРГИ ИЛИЕВ КРАЙЧЕВ, АНГЕЛ БОРИСОВ СИМЕОНОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, ИВАН ЦОЛОВ ЦОЛОВ, ОГНЯН НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН

:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ, БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ, КРАСИМИР ХРИСТОВ ТОДОРОВ, ТОДОР МИТКОВ МИНЧЕВ, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ, СТАНИМИР ИВАНОВ СТАМЕНОВ, ПЛАМЕН ТАШКОВ ВЕЛИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ, БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ, КРАСИМИР ХРИСТОВ ТОДОРОВ, ТОДОР МИТКОВ МИНЧЕВ, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ, СТАНИМИР ИВАНОВ СТАМЕНОВ, ПЛАМЕН ТАШКОВ ВЕЛИНОВ

 

ОП

МУЗЕОН

: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ТОДОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОБЩИНА ВРАЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ, РИМ – ВРАЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДИРЕКТОРА ИЛИЯ СТОЯНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ТОДОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОБЩИНА ВРАЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ, РИМ – ВРАЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДИРЕКТОРА ИЛИЯ СТОЯНОВ

 

ОП

ОБЛАСТЕН КЛУБ СПОРТ В УЧИЛИЩЕ - РАЗГРАД

: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЕМИЛ МАРИНОВ ЕНЕВ, ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА, КРАСИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ, СИМЕОН СТАНЧЕВ ТОДОРОВ, СТАНИМИР МИНЕВ ЙОРДАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛ МАРИНОВ ЕНЕВ, ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА, КРАСИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ, СИМЕОН СТАНЧЕВ ТОДОРОВ, СТАНИМИР МИНЕВ ЙОРДАНОВ

 

ОП

РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЛИДЕРСТВО И АЛТЕРНАТИВА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ТОДОРОВ ГАРОВ, ГАРО САШКОВ АСЕНОВ, ВЛАТКО ГЛИГОРОВ ГЛИГОРОВ, ДИМИТЪР БОРИСОВ БОНГАЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ТОДОРОВ ГАРОВ, ГАРО САШКОВ АСЕНОВ, ВЛАТКО ГЛИГОРОВ ГЛИГОРОВ, ДИМИТЪР БОРИСОВ БОНГАЛОВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АРМЕЙСКИ КЛУБ ПО СТРЕЛБА " ТРАКИЯ"- ПЛОВДИВ

: Пловдив
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ, БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ, КРАСИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ, ВАСИЛ АТАНАСОВ ЧУЧУЛЕВ, ЕВГЕНИЯ ТРАЙКОВА ЗВИСКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ, БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ, КРАСИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ, ВАСИЛ АТАНАСОВ ЧУЧУЛЕВ, ЕВГЕНИЯ ТРАЙКОВА ЗВИСКОВА

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ СЕНАКС РЕЙСИНГ ТИМ

: Ловеч
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ТОДОРОВ КУЦАРОВ, ПЕТЯ ПРОДАНОВА СТОЯНОВА, НИКОЛАЙ СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ТОДОРОВ КУЦАРОВ, ПЕТЯ ПРОДАНОВА СТОЯНОВА, НИКОЛАЙ СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци