Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 10 (1.740 секунди)

Участие на Камелия Димитрова в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Професионални организации;   Друго
Представляващи: Ирина Недева - Председател
Членове на управителния орган: Боряна Джамбазова, Иван Радев, Илия Вълков, Камелия Иванова, Мария Черешева, Росен Босев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРИСТИНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА, МАРИЯ ТОДОРОВА ЧЕРЕШЕВА, КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА, ВЛАДИМИР ИВАНКОВ ИВАНОВ, ИВАН РАДЕВ, ИРИНА НЕДЕВА, КЛИМЕНТ ХРИСТОВ

 

ОП

Д
Асоциация по настолни игри „Средец, уважаван и любим“

: Банкя
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Култура и изкуство;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Петя Игнатова Василева-Мирчева
Членове на управителния орган: Камелия Стойчева Димитрова, Лиляна Стоянова Иванова, Николай Пенчев Пенчев, Силвана Георгиева Алексова-Попсавова, Емил Цветанов Цветков, Светлана Ангелова Любенова, Грета Николаева Пенчева

 

ОП

ГЕНГСТА ГЕНГСТА ПРАДАКШЪН

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Друго
Представляващи: Тодор Жаков Йосифов - Председател, Антон Пенев Берданков - Заместник-Председател
Членове на управителния орган: Тодор Жаков Йосифов, Антон Пенев Берданков, Емил Янков Костадинов, Даниел Красимиров Недялков, Галя Стоянова Василева, Камелия Димитрова Димитрова, Вадим Петров Рошманов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ, АНТОН ПЕНЕВ БЕРДАНКОВ, КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

ОП

Д
Дигнита

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права;   Проблеми на жените, джендър въпроси
Представляващи: Камелия Руменова Димитрова
Членове на управителния орган: Камелия Димитрова, Наташа Добрева, Ива Пушкарова, Наташа Мълинс

 

ОП

Д
МЛАДЕЖКИ ГЛАС

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Култура и изкуство;   Образование
Представляващи: Тодор Жаков Йосифов - Председател, Станислав Мъжгълов - Зам.-Председател
Членове на управителния орган: Тодор Жаков Йосифов, Станислав Иванов Мъжгълов, Деян Петров Сребрев, Камелия Димитрова Димитрова, Христина Здравкова Йосифова, Николай Христов Василев, Славина Стефанова Тошева-Тодорова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БОЕВА, ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ, ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА, КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, ХРИСТИНА ЗДРАВКОВА НЕДЕВА, ДЕЯН ИВАНОВ СРЕБРЕВ, НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

 

ОП

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ДИМИТЪР ДЕЧКОВ ДИМИТРОВ, ИРЕНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА, АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ, БЛАГОВЕСТ ГЕНКОВ БОРИСОВ, КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР ДЕЧКОВ ДИМИТРОВ, ИРЕНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА, АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ, БЛАГОВЕСТ ГЕНКОВ БОРИСОВ, КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО-ЛУДА ЯНА

: Стрелча
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: АЛЬОНА БОРИСОВА ПЕТРИШКА, ДЕЛЯН КОНСТАНТИНОВ ПЕТРИШКИ, КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА, НЕШО ГАВРИЛОВ НЕШЕВ, АЛЕКСАНДРА ЛЮБОВА ДЖАНДЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЬОНА БОРИСОВА ПЕТРИШКА, ДЕЛЯН КОНСТАНТИНОВ ПЕТРИШКИ, КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА, НЕШО ГАВРИЛОВ НЕШЕВ, АЛЕКСАНДРА ЛЮБОВА ДЖАНДЕВА

 

ОП

Съюз за възстановяване и развитие

: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Иванка Душкова, Теодор Иванов Кунев
Членове на управителния орган: Технически Сътрудник
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА НАЙДЕНОВА ДУШКОВА, АТАНАС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ, КАМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

 

ОП

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ, КАМЕЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, КИРИЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, РУМЯНА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА - ЙОНКОВА, ЗВЕЗДЕМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ - РАЕВ, ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА, КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА- ДИМИТРОВА, ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ, БОРИСЛАВ БОРИСОВ БОРИСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ, КАМЕЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, КИРИЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, РУМЯНА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА - ЙОНКОВА, ЗВЕЗДЕМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ - РАЕВ, ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА, КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА- ДИМИТРОВА, ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ, БОРИСЛАВ БОРИСОВ БОРИСОВ

 

ЧП

Търговско промишлена и земеделска палата

: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващи: Емил Иванов Пеев
Членове на управителния орган: Емил Иванов Пеев, Камелия Асенова Димитрова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци