Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (2.538 секунди)

Участие на Клара Христанова-Стоянова в управлението на НПО

 

ОП

СНЦ "Съюз на инвалидите - Дружество Пловдив"

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права;   Социални услуги
Представляващи: Вяра Хачик Мисчиян - Председател На Сдружението И Председател На Управителния Съвет
Членове на управителния орган: Райчин Георгиев Рачев, Хачик Мовсес Мисчиян, Клара Христанова-Стоянова, Божидар Христев Мърхов

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци