English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 2 (0,2649 секунди)
 

Участие на Красимира Комнева в управлението на НПО

ОП

Фондация за гражданско образование “МОСТ България”

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
Представляващ (и): ДИРЕКТОР: Красимира Недялкова Комнева
Членове на управителния орган: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО: Надя Станчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА КОМНЕВА
ОП

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИАНА АНДОНОВА ЦИРКОВА, МИМОЗА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА КОМНЕВА
Корекция на търсенето