Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.530 секунди)

Участие на Красимира Минева в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация Детство за децата

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Татяна Рулко -Георгиева-Председател
Членове на управителния орган: Общо Събрание, Управителен Съвет, Росица Димитрова Райчева, Красимира Христова Минева, Татяна Валериевна Рулько -Георгиева, Красимир Николов Пехливанов, Мария Атанасова Бакалова, Мария Тодорова Илиева, Динчер Меустафа Якуб

 

ОП

МОЙРА - Бургас

: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Xxxxxx Xxx
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Койна Петрова Ванишева, Красимира Христова Минева, Петя Николова Чакърова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КОЙНА ПЕТРОВА ВАНИШЕВА, КРАСИМИРА ХРИСТОВА МИНЕВА, ПЕТЯ НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА

 

ОП

Център за емоционални, психосоциални изследвания и терапия

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси
Представляващи: Xxx Xxx
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Данаил Христов Георгиев, Анести Киряков Кокинов, Красимира Христова Минева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАНАИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ, АНЕСТИ КИРЯКОВ КОКИНОВ, КРАСИМИРА ХРИСТОВА МИНЕВА

 

ЧП

Ямболска фотографска общност

: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Стоян Георгиев Стоянов
Членове на управителния орган: Стоян Георгиев Стоянов, Красимира Димитрова Минева, Константин Георгиев Зайков, Мариана Стоянова Добрева, Петя Василева Танева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци