Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 27 (1.264 секунди)

Участие на Красимир Кръстев в управлението на НПО

 

ОП

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции - Добрич

: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Николай Манев
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Димитър Михайловлъчезар Росенов, Детелина Николова, Красимир Кръстев, Николай Манев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПРОФ. Д.П.Н. РАЙНА ДИМОВА БЪРДЕВА, ГЕРМАН ДИМИТРОВ ГЕРМАНОВ, СТОЯН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ, ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

 

ОП

АРТ ЦЕНТЪР

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ИВАН ЯНКОВ НИКОЛОВ, РОСЕН НИКОЛАЕВ ЦОНЕВ, КРАСИМИР КРЪСТЕВ ЕФТИМОВ, ТЕОДОР ИВАНОВ ГАЙДАРДЖИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ЯНКОВ НИКОЛОВ, РОСЕН НИКОЛАЕВ ЦОНЕВ, КРАСИМИР КРЪСТЕВ ЕФТИМОВ, ТЕОДОР ИВАНОВ ГАЙДАРДЖИЕВ

 

ОП

БЕКС

: Гелеменово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ТОДОР КУРТЕВ ЦОКОВ, КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ, АТАНАС ВАСИЛЕВ ТАНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТОДОР КУРТЕВ ЦОКОВ, КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ, АТАНАС ВАСИЛЕВ ТАНКОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ПАВЛИНА ДИМОВА АЛЕКСИЕВА, ЮЛИЯ БОЯНОВА ЙОРДАНОВА, КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ, ВЛАДИСЛАВА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ, МАРИАН ПЕТРОВ ЦАНКОВ, МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА, НИКОЛАЙ МИЛАНОВ МИЛАНОВ, ПЮЗАНТ ОВАНЕС КАСАБЯН, ХРИСТО ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ, ХРИСТО БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАВЛИНА ДИМОВА АЛЕКСИЕВА, ЮЛИЯ БОЯНОВА ЙОРДАНОВА, КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ, ВЛАДИСЛАВА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ, МАРИАН ПЕТРОВ ЦАНКОВ, МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА, НИКОЛАЙ МИЛАНОВ МИЛАНОВ, ПЮЗАНТ ОВАНЕС КАСАБЯН, ХРИСТО ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ, ХРИСТО БОГОМИЛОВ ИВАНОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД

:
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ЮРУКОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛАНОВ, ДИМИТЪР СТАМЕНОВ ДИМИТРОВ, АНГЕЛ МИЛЧЕВ МИЛЕНКОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ МОЛЛОВ, КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ, ПЛАМЕН ФЕРДИНАНДОВ ВЕСЕЛИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ЮРУКОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛАНОВ, ДИМИТЪР СТАМЕНОВ ДИМИТРОВ, АНГЕЛ МИЛЧЕВ МИЛЕНКОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ МОЛЛОВ, КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ, ПЛАМЕН ФЕРДИНАНДОВ ВЕСЕЛИНОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ БУЛ И РАФА

: Разград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АНАТОЛИЙ КЪНЧЕВ КЪНЕВ, ЙОСИФ ИВАНОВ ХРИСТОВ, КРАСИМИР ИВАНЧЕВ КРЪСТЕВ, ДИМИТЪР ЦОНЕВ ДИМИТРОВ, ХРИСТОФОР ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНАТОЛИЙ КЪНЧЕВ КЪНЕВ, ЙОСИФ ИВАНОВ ХРИСТОВ, КРАСИМИР ИВАНЧЕВ КРЪСТЕВ, ДИМИТЪР ЦОНЕВ ДИМИТРОВ, ХРИСТОФОР ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ

 

ОП

ВОДИЦА

: Водица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЛАЗАРИН СТАЙКОВ ЛАЗАРОВ, ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ЦАНЕВА, КРАСИМИР МИТКОВ КРЪСТЕВ, СВЕТОСЛАВ СТАНИМИРОВ СВЕТОСЛАВОВ, ЙОРДАН ПЕЙЧЕВ ЙОРДАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛАЗАРИН СТАЙКОВ ЛАЗАРОВ, ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ЦАНЕВА, КРАСИМИР МИТКОВ КРЪСТЕВ, СВЕТОСЛАВ СТАНИМИРОВ СВЕТОСЛАВОВ, ЙОРДАН ПЕЙЧЕВ ЙОРДАНОВ

 

ОП

ВОЕНЕН СПОРТЕН КЛУБ БОТЕВ-ПЛЕВЕН

: Плевен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ, ЕМИЛ БОРИСОВ ЕФТИМОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ, ЕМИЛ БОРИСОВ ЕФТИМОВ

 

ЧП

Дом на науката и техниката

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Образование;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Евелина Иванова Васкова, Димитър Георгиев Петров, Светлин Иванов Вутов
Членове на управителния орган: Евелина Иванова Васкова, Димитър Георгиев Петров, Светлин Иванов Вутов, Богомилия Димитрова Коцева, Красимир Николов Кръстев, Росен Сталинов Дудушки

 

ОП

КЕРМЕНСКИ ЖИВОТНОВЪДИ

: Кермен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ДИКОВ КРЪСТЕВ, ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, МИЛЕН ДИМИТРОВ МИНОВ, СТОЯН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, МИХАИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ДИКОВ КРЪСТЕВ, ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, МИЛЕН ДИМИТРОВ МИНОВ, СТОЯН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, МИХАИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

 
   1  2  3    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци